БҮТЭЭГДХҮҮН

Зөгий аж ахуйгаас 10-12 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Газар тариалангийн компаниудтай гэрээгээр талбай дээр зөгийг тавьж таримал ургамлын тоос хүртээх замаар ургац нэмэгдүүлнэ.

ҮРЖИЛ

Арилжааны зориулалтай өндөр ашиг шимтэй эх зөгий, бүл,бүлэнцэр бүрдүүлж өсгөнө.

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ

Цэцэгт ургамлын 80%-аад хувьд тоос хүртээж байгалийн экологийн нөхцлийг тогтворжуулагч.

Зөгий уствал 4 жилийн дараа дэлхий сөнөнө.