Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтаар Жижиг Бизнесийн Санаачлага хөтөлбөрийн “Монголд үр дүнтэй, бизнес гишүүнчлэлтэй байгууллагуудыг хөгжүүлэх” төсөл “Монголын Зөгийчдийн Нийгэмлэгийг чадавхижуулах ажлын төлөвлөгөө танилцуулав. Ажил ч эхэлж байна даа