Хууль журамтай холбоотой мэдээлэл

Бүх төрлийн хууль журамтай холбоотой мэдээлэл

Нийт 17 үр дүнгээс 1-5 харуулж байна

Монгол улсын стандарт

2013-07-23
Зөгийн бал шинжлэх арга

Монгол улсын стандарт

2013-07-23
Зөгийн цэвэр бал, Техникийн ерөнхий шаардлага

“МОНГОЛЫН ЗӨГИЙЧДИЙН НИЙГЭМЛЭГ” НҮ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

2013-06-18
Нэг.Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль,Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон хууль тогтоомжид нийцүүлэн иргэн, хуулийн этгээдээс Төрийн бус байгууллага /нийгэмд үйлчилдэг,ашгийн төлөө бус/ байгуулахдаа, энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллана. Чуулганаас төрийн бус байгууллагын дүрмийг баталснаар шинэчлэн батласанд тооцно. Төрийн...

Арван тав.Төрийн бус байгууллагын санхүүжилт

2013-05-25
15.1.Төрийн бус байгууллагын орлого дараахь эх үүсвэрээс бүрдэж болно: • Гишүүдийн жил тутмын татвар /Гишүүдийн жил тутмын татварыг Удирдах зөвлөлийн батласан тусгай журмаар хэрэгжүүлнэ/. • Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив; • Дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлого; • Зээлийн өвийн болон төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс...

Арван дөрөв. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам

2013-05-25
14.1 Төрийн бус байгууллагын дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг Чуулганаар хэлэлцэж олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 14.2 Чуулганы шийдвэрээр дүрмийг шинэчилж батласнаар хүчин төгөлдөр болно.

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо Залуучуудийн Холбооны урд талд Засгийн газрын 11-р байр 105 тоот
Утас : 70001244, 99005154, 99111244
И-Мэйл : ttuya24@yahoo.com
Шуудангийн хайрцагны № : УБ-14192 Ш/Х-61

Хүсэлт илгээх
Social хуудас
Facebook

Зөвхөн системийн админ нэвтрэх боломжтой

Нэвтрэх