« Гишүүдийн сан руу буцах

"Халхголын Хишиг" ХХК


КОМПАНИЙН НЭР
"Халхголын Хишиг" ХХК
ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР
Дорнод аймаг
Халхгол сум
Алтан гол
Таван оков
БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД
Мангир
Анхил сонгино
Тэмээн сүүл зонхилсон байгалийн цэцэгс


ХАРИЛЦАХ ХАЯГ
Байршил: Монгол, Дорнод аймаг, Халхгол сум, Ташхай 1-р баг
Утас: 7577-7733
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%97%D3%A9%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%BB-2194579417488627/