« Гишүүдийн сан руу буцах

“Лимбэт Аялгуу” ХХК

Манайх иргэнээр зөгийн аж ахуй 2003 оноос эрхлэж байгаад 2015 оноос “Лимбэт аялгуу” ХХК  болон зөгийн аж ахуй эрхлэж байна. Манайх Булган аймгийн Бугат сумын Даваат булаг гэдэг газар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Байгалийн олон төрлийн цэцгийн бал авдаг. Нарийн хөвөнт, Сөд,  Туйплан, шимтгэлээ, гэх мэдийн олон төрлийн ургамал байдаг. Булган аймгийнхаа нутгаар отор нүүдэл хийж явдаг. Энэ онд 70бүл зөгийтэй байгаа.