« Гишүүдийн сан руу буцах

"Жиржаа ХБ" ХХК


КОМПАНИЙН НЭР
"Жиржаа ХБ" ХХК
ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР
Сэлэнгэ, Баруунбүрэн
Батширээт
БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ
Байршил: Сэлэнгэ, Бугант
Утас: 99022119
Facebook: