« Гишүүдийн сан руу буцах

"Жимс ногоо - Хамтын хүч " ХОРШОО

Жимс ногоо хамтын хүч хоршоо нь 10 хүн 100 бүлтэй. Сэлэнгэ аймгийн Хушаат, Ерөө, Хүдэр, Бугант, Энх тал зэрэг сумуудад зөгийгөө бэлчээдэг. 2.5тн бал хураасан.