« Гишүүдийн сан руу буцах

"Жаргалхүү" ХХК

КОМПАНИЙН НЭР
"Жаргалхүү" ХХК
ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭ

Өвөрхангай аймаг
Бат-Өлзий
БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД
Мангир
Анхил сонгино
Тэмээн сүүл зонхилсон байгалийн цэцэгс
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ
Байршил: Өвөрхангай аймаг, Бат-Өлзий сум
Утас: 95759928
Facebook: