« Гишүүдийн сан руу буцах

"Байкал Амур" ХХК

Манай аж ахуйн нэгж нь Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг "Байкал Амур" ХХК нэртэй. Одоогоор 40 гаруй үүр зөгий маллаж байна. Холбогдох утас; 88017553