"Органик бал" Хоршоо

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Органик бал" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Ерөө 49 Найрамдал, Цагаан нуур САА, дээд хоолой БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 95857084 Facebook: 

"MGL Bee" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "MGL Bee" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Тэмээнхүзүү Зүүн бүрэн Ноён-Уул Алтанбулаг ар, өвөр Найрамдал БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ, Шаамар Утас: 88588527, 99871861 Facebook:

"Бүтээл Сан" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Ихэр бүүрэг" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Шаамар бүүрэг Орхон туул БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 88247557 Facebook: 

"Дэнжтайга" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Дэнжтайга" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 99546315 Facebook: 

"Зөгийн Баялаг" Хоршоо

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Зөгийн Баялаг" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Булган аймаг Сэлэнгэ сум Бухын гол Хар Эрэг БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Булган аймаг, Сэлэнгэ сум Утас: 99045768 Facebook:

"Ихэр бүүрэг" Хоршоо

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Ихэр бүүрэг" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Ерөө 4 зам Бугант бэлтэр БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 99986548 Facebook: 

"Сэлэнгэ Номт Оргил" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Сэлэнгэ Номт Оргил" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Шаамар Ээж мод Ерөө БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ, Сүхбаатар Утас: 99730025 Facebook:

"Үүр хайрхан" Хоршоо

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Үүр хайрхан" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Шарын гол Охь хөндий БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 95781579 Facebook: 

"Хургалаг" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Хургалаг" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Зүүнхараа, Мандал БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум Утас: 98219826 Facebook: 

"Шинэ Эхлэл" ХХК

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Шинэ Эхлэл" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Сэлэнгэ, Бугант Ерөө БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ, Бугант Утас: 82127299 Facebook:

"Энх тэнцвэр" Хоршоо

СЭЛЭНГЭ

КОМПАНИЙН НЭР "Энх тэнцвэр" Хоршоо ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум Утас: 99915413, 99924644 Facebook: