"Өгөөмөр Бэлчир" ХХК

Орхон аймаг

КОМПАНИЙН НЭР "Өгөөмөр Бэлчир" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Энх толгой Бар бүрэн Орхон туул Хялганат БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Утас: 99342459 Facebook: 

"Хос Карпат" ХХК

Орхон аймаг

КОМПАНИЙН НЭР "Хос Карпат" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Утас: 99134044 Facebook: