"Жиржаа ХБ" ХХК

ХЭНТИЙ

КОМПАНИЙН НЭР "Жиржаа ХБ" ХХК ЗӨГИЙН БЭЛЧЭЭР Сэлэнгэ, Баруунбүрэн Батширээт БҮТЭЭГДЭХҮҮН - ЗОНХИЛОХ БАЛТ УРГАЛМАЛУУД ХАРИЛЦАХ ХАЯГ Байршил: Сэлэнгэ, Бугант Утас: 99022119 Facebook: