Европын сэргээн босголт хегжлийн банкны санхүүжилтаар Жижиг Бизнесийн Санаачлага хөтөлбөрийн “Монголд үр дүнтэй, бизнес гишүүнчлэлтэй байгууллагуудыг хөгжүүлэх 2017-2019” төсөл хэрэгжихээр 40 гаруй холбоодын өргөдлийг хүлээн авч шалгаруулалт явуулж 12 холбоодыг хамруулан хамтран ажиллахаар болсонд Монголын Зөгийчдийн Нийгэмлэг сонгогдлоо.