ЗӨГИЙН АЖ АХУЙН СУРГАЛТ

1. Зөгийн аж ахуй, түүний ач холбогдол тухай
2. Дэлхийн болон Монголын зөгийн аж ахуй
3. Зөгийн бүтээгдхүүнүүд, түүнийг ашиглах, хэрэглэх арга

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ЗӨГИЙН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА СУРГАЛТ

1. Зөгийн бүлийн бүтэц бүрэлдхүүн, үүлдрийн онцлог
2. Зөгийн аж ахуйн тоног, төхөөрөмж
3. Зөгийн арчилгаа маллагаа
4. Зөгийн отор нүүдэл бэлчээр сонгох
5. Зөгийн өвөлжүүлэх арга
6. Зөгийн өвчин, хорлогчид түүнтэй тэмцэх арга
7. Зөгийчдийн ажлын төлөвлөгөө

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ЗӨГИЙН ҮРЖИЛ ХӨГЖИЛ СУРГАЛТ

 1. Зөгийн биеийн бүтэц онцлог
 2. Зөгийн үржил хөгжил
 3. Эх зөгий гаргах, бэлтгэх арга
 4. Бүлэнцэр бүрдүүлэх

ГАРЫН АВЛАГА БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. Зөгийн сонирхогчдын лавлах
 2. Зөгийн аж ахуйн зөвлөмж
 3. Зөгийчдийн календарчилсан төлөвлөгөө
 4. “Зөгий-жимс –цэцэг” сэтгүүл

1. Зөгийн аж ахуй, түүний ач холбогдол тухай
2. Дэлхийн болон Монголын зөгийн аж ахуй
3. Зөгийн бүтээгдхүүнүүд, түүнийг ашиглах, хэрэглэх арга

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ЗӨГИЙН ТЭЖЭЭЛИЙН НӨӨЦ СУРГАЛТ

 1. Зөгийн аж ахуйн тэжээлийн нөөц, тэдгээрийг оновчтой ашиглах
 2. Зөгийн бэлчээрийн төрөл
 3. Монгол орны балт ургамал
 4. Зэрлэг балт ургамал
 5. Монгол орны бүсийн балт ургамлын нөөц, тэдгээрийг зохистой ашиглах
 6. Таримал балт ургамал, тэдгээрийг тарих арга
 7. Ургамалын тоос хүртээлт
 8. Балт ургамлыг таних арга
 9. Зөгийг хавар, зун, намрын улиралд байршуулах арга

1. Зөгийн аж ахуй, түүний ач холбогдол тухай
2. Дэлхийн болон Монголын зөгийн аж ахуй
3. Зөгийн бүтээгдхүүнүүд, түүнийг ашиглах, хэрэглэх арга

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.